על סגנונות דיבור – להבין את קול הדיבור

סגנונות דיבור ומה הם אומרים עלינו

מה אומרים לנו סגונות דיבור? האם אישיותינו משתקפת בקולנו? האם סגנונות של דיבור מאפשרים לנו לחזות התנהגויות של אנשים? האם ניתן לקרוא אנשים מבעד למילותיהם?