התחברות

התחברות לחשבון

שם משתמש *
סיסמה *
זכור אותי

ספר הזוהר

סרג'יו מוסקוביץ, מרצה לעולם הקבלה
שמי סרג'יו מוסקוביץ, מרצה לעולם היהדות והקבלה, ואני רוצה לשתף אתכם בתעלומת ספר הזוהר, במקור האמיתי שלו.
 
ספר הזוהר נסתר לצערי עד היום. קיימת מחיצה בין פנימיות הכתובה בשפת הענפים, שהיא שפת המקובלים בעלי השגה, הם-הם ששכתבו את ספר הזוהר והתורה בהסתרה. כל מי שאינו יודע את שפת הענפים הולך שולל אחר הסיפורים ואינו חודר לסודות העליונים. לעיתים, לצערי, גורם נזק לעצמו.

חוכמת הנסתר יכולה להיום סם החיים לכל הדובק בעץ החיים או סם המוות לכל הטועה והולך אחר הסיפורים ומדמיין בעת קריאה בספר הזוהר גופים או ציורים גשמיים. אדם שכזה חוטא בעשותו את הצו "לא תעשה לך כל פסל וכל תמונה" (עמוד צט , פסוק , קי מאת נחמן מברסלב). ללמוד את ספר הזוהר זאת סגולה נפלאה, אמנם חובה ללמוד עם חכם מקובל שיודע את שפת הענפים ובעל השגה רוחנית. כותב הרב נחמן מברסלב, בספר לקוטי מוהר''ן (ספר הקבלה הגבוהה שכתב הרב נחמן מברסלב), ככתוב: "כי התורה היא רוחניות, ואשר זך ישר פעלו, ושכלו רוחני, יכול לתפוס כל התורה כולה, ולא ישכח דבר." כי דבר רוחני אינו תופס מקום, ויכולה התורה להתפשט ולשכון בשכלו; אך מי שהוא מגשם דברי תורה ועושה ממנה ממשות, קרי מדמיין אותה ממש, כאילו הסיפור ההיסטורי הוא הכוונה שבסיפור, אזי יש לה שעור כמה הוא יכול לתפוס בשכלו ולא יותר; אזי ידחה מה שכבר נכנס בשכלו, כדרך כל דבר גשמי. "וימש חושך", כלומר, יש להיזהר שלא תהיה ממשות וגשמיות בדברי התורה מפיך.

בספר כתבי האר''י, שכתב הרב המקובל חיים וויטאל, התלמיד היחיד שקיבל רשות מאת האר''י הקדוש עוד בחייו לכתוב את מאמריו לאחר מותו, את הדברים הללו: "אוי להם לבריות מעלבונה של התורה. כי בלי ספק בהיותם עוסקים בפשטיה ובספוריה לבדם, היא לובשת בגדי אלמנותה, ושק הושת כסותה, וכל האומות יאמרו לישראל, מה דודך מדוד (מה טובה התורה שלכם משלנו אומות העולם, גם לנו יש סיפורים). מה תורתכם מתורתינו, הלא גם תורתכם ספורים בהבלי העולם, אין עלבון תורה גדול מזה, ולכן אוי להם לבריות מעלבונה של התורה. ואינם עוסקים בחכמת הקבלה, שהיא נותנת כבוד לתורה (כי אז מבינים את הסוד והפנימיות הגבוהה שבסיפורים)" (עמוד יא מאת המקובל הרב חיים ויטאל).

עוד כתוב בספר הזוהר הקדוש: "אין הזוהר מדבר במקרים גשמיים כלל, אלא בעולמות עליונים, שאין שם סדר זמנים כמו בגשמיות. וזמנים הרוחניים מתבארים בשינוי צורות ומדרגות שהם למעלה ממקום וזמן." [ספר הזוהר, בראשית,  פרשת ויצא עמוד קלט]. בעולם הגשמי הזמני קיימים תנועה, זמן ומקום כמו לכל ציור (דמיון). אמנם בספר הזוהר המתייחס אל עולמות עליונים, כלומר, רצונות מוסתרים בתכונות ובאיכויות אשר אינם מוכרים לאדם הרגיל, אין להם  זמן תנועה ומקום. החיבור מגיח משינוי צורה, קרי תכונה של הרצון, ומדרגות, קרי זכות ואיכות של הרצון.
 
המרצה סרג'יו מוסקוביץ. מסביר על ספר הזוהר 

Köln-Tora-und-Innenansicht-Synagoge-Glockengasse-040, Horsch Willy, April, 2007 via Wikipedia, Creative Commons Attribution


ספר הזוהר מיוחס לרבי שמעון בר יוחאי, שהבין שעם ישראל  יורד ל-2000 שנות גלות. לשם התפתחות הרצונות ברמת דרגת החי. וידע שחייב לכתוב את סודות החוכמה העליונה – רצונות בדרגת המדבר – לתקופת סוף ההתפתחות של דרגת החי חבלי לידת דור המשיח, שעכשיו אנו מתחילים להרגיש את כאבי הלידה. כוח פנימי התפתח בקרבנו כדי למשוך אותנו לשפע ברצונות מפותחים בדרגת מדבר ככתוב בספר לקוטי מוהר''ן שכתב נחמן מברסלב: "שכל אצריך לשמור את בחינת משיח שיש לו, כי כל אחד כפי קדשתו וטהרתו (זכות הרצונות),כן יש לו בחינת משיח, וצריך לשמור מאוד, שלא יתקלקל בחינת משיח שלו" [לקוטי מוהר''ן, עמוד כד פסוק לב]. כלומר, לכל אדם יש חלק קטן מהמשיח שבחיבור הכולל של כל בני-האדם המשתוקקים ביחד לשפע יהיה המשיח כוח אחד. כוח המחובר מכול חלקי הרצון המיוחדים הללו; חלקים שנמצאים בנפרד בקרב כל הבריות, לכן מתגלה ספר הזוהר בתפקידו לחבר בין כל החלקים השבורים לחלק אחד מושלם ומתוקן שהוא המשיח. כלומר, השתוקקות מושלמת לשפע העליון שנותן לנו איזון עם הטבע והשוואת צורה (תכונה). לפיכך הדור הזה שאנו רואים  שונה הוא. זאת מפני שאין בחינוך כלים מתאימים לדור הזה, אולם עם התבלין של חוכמת הקבלה יהפוך הדור הזה ליהלום שבכתר.

אין אף חוכמה בעולם, העוסקת בדרגת העולם הזה, שיכולה להוציא אותנו מכל המשברים שקיימים ושיבואו בעתיד הקרוב חוץ מחוכמת הקבלה שהיא סודות ספר הזוהר בדרגת העולם הבא, ולמשוך אורות מקיפים לנשמה בעודנו חיים בעולם הזה בגוף פיזי. חובה היום יותר מתמיד להפסיק לחפש פתרונות קלים או להמשיך לחנך את הנוער שרק הצלחה גשמית מביאה אושר. זאת מאחר שאין הדבר מתאים לתקופה ולדור הזה. ככתוב "יגעת מצאת!" האדם אינו יכול להגיע לטוב ללא מאמץ מצדו, קרי התעמקות בחוכמה הנסתרת שהיא המפתח לאיזון עם הטבע. אחרת אין סיבה לקיומנו בעולם כיצור נעלה, הרי אנו רואים יום-יום את טעויות האדם עקב היותו שונה מהטבע.

תפקידו של מקובל בעל השגה הוא להדריך את האדם בדרך האמת לטוב, ולא לבצע את היגע במקום האדם. ככתוב "צדקה תציל ממוות". הכוונה כאן אינה לתת שקל לעני, אלא כשמקובל מדריך עני בחוכמה לשם קבלת השפע העליון – זאת צדקה שמצילה את העני ממוות רוחני כי אינו מחובר לעץ החיים.

בעולם הזה לכל אחד חיים משלו והרגלים קיימים. הקבלה אינה משנה אותם אלא רק מוסיפה את התבלין, ככתוב: "בראתי ייצר הרע (רצונות בדרגות דומם צומח וחי), בראתי לו תורה תבלין (תורה, הווה אומר, אור מקיף שמעביר את הרצונות להתפתחות האחרונה לדרגת מדבר),שהאור שבה מחזירו למוטב (מחזיר אותו לטוב הנצחי לפני החטא)". לדעת לקבל את השפע ככתוב: "מטרת הבריאה להטיב לנבראים, אבל כדי לקבל את הטוב צריך כלים אחרים."

שמביאים להרמוניה ואיזון  נפשי, ואושר בחיבור לסביבה בעולם הזה, כך גם הגוף הפיזי זורם בהרמוניה ובאיזון לבריאות טובה ולמציאות שונה. באהבה ובשלום בין היצרים ככתוב: "ובכול לבבך" (לב רע ולב טוב).
  
סרג'יו מוסקוביץ, מרצה לעולם היהדות וקבלה
 
  
מרצים, מנחי סדנאות, מאמנים, יועצים ואנשי בידור
 
מרצה

MORE-INFO

אודותינו

פרופיל U הינו מאגר רב-תחומי המציע מנוע חיפוש מרצים, מנחי סדנאות, מאמנים, יועצים ואנשי בידור. שאיפתינו היא הנגשת הידע למבקרים ויצירת מאגר פרסומי זול עבור ספקי השרותים.

שאלות נפוצות

הרצאות מעניינות לעובדים

בקרו בעמוד הפייסבוק שלנו

צרו קשר

מרצים? מנחי סדנאות? יועצים?

במידה שתרצו שנחזור אליכם עם פרטים באשר לתהליך ההרשמה או קבלת אינפורמציה נוספת על האתר - השאירו את פרטיכם וניצור עמכם קשר בתוך כ- 24 שעות.

מאמר מומלץ...
ברק אובמה - לסחוף מעבר למילים   אובמה, וורג'יניה, 2008: "אנחנו ארצות הברית של אמריקה אנחנו אומה שהתמודדה עם מ... שלושה טיפים להעצמת מרצים     היום, הרצאתי בפני קבוצה מדהימה של מורים במרכז פסג"ה בבת ים, ואני רוצה ל... להרגיש ולא לדעת שמי סרג'יו מוסקוביץ, מעביר הרצאות וסדנאות אודות חכמת הקבלה, ובעל השגה רוחנית. ... מה גרם למשבר הכלכלי העולמי האחרון? רובנו זוכרים את המשבר הכלכלי העולמי האחרון – הוא התרחש בסך הכל לפני שמונה שנים,... טיפים להרצאות – שפת הגוף כפי שלא הכרתם !   אני יודע שלא הרבה מדברים על זה... אבל לעיניים שלנו במהלך הרצאות יש הרב...