Skip to content

area: הרצאות על זוגיות

הרצאות זוגיות - מגוון הרצאות על זוגיות
הרצאות זוגיות מגוונות

הרצאות על זוגיות, לחוגי בית או לאירועים גדולים יותר. בעמוד זה תוכלו למצוא מבחר של מרצים שמעבירים הרצאות זוגיות מגוונות, או סדנאות בנושא, ויעניקו לכם ערב מרתק ומעשיר, שאולי אפילו יחזק לכם את הקשר.

סדנאות או הרצאות בנושא זוגיות מכסים בדרך כלל נושאים שונים הקשורים לבנייה ותחזוקה של מערכות יחסים בריאות, כמו מיומנויות תקשורת: כיצד לתקשר בצורה יעילה את הרגשות; הצרכים והגבולות שלך בזוגיות; יישוב קונפליקטים: אסטרטגיות לפתרון קונפליקטים בצורה בריאה ופרודוקטיבית; אמון ואינטימיות: בניית אמון ואינטימיות בזוגיות והבנת חשיבות הפגיעות; גבולות: הצבת וכיבוד גבולות בזוגיות והבנת חשיבותם; אינטליגנציה רגשית: הבנה וניהול של הרגשות שלך ושל בן הזוג שלך; סגנונות מערכות יחסים: הבנת סגנונות יחסים שונים וכיצד הם משפיעים על מערכת היחסים; שפות אהבה: הבנת הדרכים השונות שבהן אנשים נותנים ומקבלים אהבה; אינטימיות מינית: הבנת תפקידה של אינטימיות מינית בזוגיות וכיצד לשמור על קשר מיני בריא; מערכות יחסים בריאות: הבנת המאפיינים של זוגיות בריאה ומה לחפש בבן/בת זוג; מיומנויות זוגיות: מיומנויות מעשיות לשיפור מערכות יחסים ופתרון קונפליקטים

הנושאים הספציפיים שנסקרו ישתנו בהתאם להרצאה/סדנה, למנחה ולקהל. כמו שמרצים או המנחים יודעים להתאים את האירוע לקהל ומתייחסים לדגשים ולבקשות שניתנות מראש על ידי המזמינים.